TOTES LES NOTÍCIES DEL TERRITORI

S’obre el termini per sol·licitar l’ajuda al lloguer per a joves

Va dirigida als joves de fins a 35 anys

Des d’avui, dia 8 de juny, i fins al proper 17 de juny, els joves que tinguen un contracte de lloguer podran sol·licitar l’ajuda per pagar les mensualitats, de fins a 250 euros al mes. Té caràcter retroactiu des del gener d’este any. És vàlid també en el cas que el llogater no pague l’habitatge sencer i només ho face amb una habitació.

Qui pot demanar l’ajuda?

Tots els joves de menys de 35 anys i amb un contracte de lloguer al seu nom poden demanar-la si estan empadronats i residixen habitualment a l’immoble. Necessiten també gaudir d’una font d’ingressos estable però no sobrepassar els 24.301 euros anuals, ni tenir altres ajudes per al pagament de l’habitatge en qüestió (amb l’excepció de l’ingrés mínim vital sempre que no sobrepasse el preu del lloguer). El sol·licitant ha d’estar al dia amb les mensualitats i les rendes del domicili.

Quina documentació s’ha d’adjuntar?

Per tramitar la subvenció, s’ha de presentar el DNI, un justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de la resta d’inquilins en edat laboral. El contracte de lloguer, tots els rebuts del lloguer de l’any corresponent, llibre de família (si s’escau) i el full de transparència bancària normalitzat o document equivalent. L’ajut se pot tramitar a través del web d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Facebook
WhatsApp
Twitter

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

També et podria interessar...

Copyright © 2020 APROPEBRE | Designed by IPM Projects