TOTES LES NOTÍCIES DEL TERRITORI

Augmenta la població rural a Catalunya per primera vegada en anys

Ho plasma la publicació de l’Observatori del Món Rural 2020

El Departament d’Agricultura ha publicat l’Observatori del Món Rural 2020, un conjunt d’indicadors anuals pertanyents al 2019 que permeten fer una radiografia del dinamisme del món rural català i la seva evolució respecte de l’urbà. Els indicadors demogràfics de 2019 constaten per primer cop un lleuger creixement de la població rural en el seu conjunt. Tot i no ser una gran xifra, 3.798 nous habitants, trenca la dinàmica de despoblament. L’estudi també assenyala que esta petita progressió demogràfica va lligada a l’increment de la població estrangera arreu de Catalunya, que ha estat d’un 5,4% en les zones rurals i fins a un 7,3% en les urbanes.

La pròxima edició de l’Observatori inclourà les dades de població de l’any 2020 que serviran per poder analitzar si la pandèmia de la covid-19 ha fet modificar els hàbits residencials de la població catalana. Es creu que la implantació del teletreball i la valoració de l’habitatge i l’entorn ha reforçat la mobilitat de persones a les poblacions rurals.

El nombre de municipis rurals que perden població a Catalunya ha disminuït de 293 l’any 2018 als 262 l’any 2019. Per tant, per tercer any consecutiu, hi ha poblacions rurals que reverteixen la tendència de pèrdua d’habitants. L’estudi també assenyala l’envelliment; tot i ser un fenomen global arreu del territori, és en este àmbit on és més acusat. L’any 2019, més d’una cinquena part de la població passa els 65 anys, i, d’esta part, el 20% en tenen més de 85. En relació amb el gènere, la població rural continua sent masculina. Quant a l’activitat agrària, destaca la incorporació de 320 joves al sector agrari, un volum similar que l’any 2018, dels quals un 29% van ser dones.

Facebook
WhatsApp
Twitter

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

També et podria interessar...

Copyright © 2020 APROPEBRE | Designed by IPM Projects