TOTES LES NOTÍCIES DEL TERRITORI

La bretxa salarial de gènere a Catalunya baixa per sisè any consecutiu

Els homes van cobrar, de mitjana anual, 5.907 euros més que les dones l’any 2020

L’informe d’evolució de la bretxa salarial de gènere a Catalunya 2020, elaborat per l’Observatori del Treball i Model Productiu, fixa en el 19,7% la bretxa salarial de gènere a Catalunya el 2020, fet que implica un descens de 0,9 punts respecte de l’any anterior. Aquesta baixada és la sisena consecutiva que es produeix des de 2014, any en què l’Observatori del Treball i Model Productiu del Departament d’Empresa i Treball va començar a elaborar l’informe d’evolució de la bretxa salarial de gènere a Catalunya.

Des del 2014, este indicador ha baixat 6,4 punts. Ara bé, malgrat que la dada de 2020 sigue la més baixa des que es tenen registres, una bretxa del 19,7% suposa que les dones cobren el 80,3% del salari dels homes; a efectes pràctics, és com si a mitjans del mes d’octubre les dones dixessen de cobrar. L’informe assenyala que el salari brut anual mitjà de la població assalariada a Catalunya l’any 2020 es va situar en 27.100,1 euros, xifra que suposa un increment de 1.131,9 euros respecte del 2019 (+4,4%). Per sexes, l’increment del guany brut anual mitjà de les dones va ser de 1.108,5 euros (+4,8%) i es va situar en 24.096,7 euros anuals. En canvi, el dels homes va ser de 1.038,2 euros (+3,6%) i va arribar als 30.003,6 euros. En xifres absolutes, per tant, la diferència salarial entre homes i dones va ser encara de 5.907 euros de mitjana.

Més desigualtat entre els salaris més baixos

L’estudi constata que la bretxa salarial es produeix en tots els trams d’ingressos, en la jornada a temps parcial i a temps complet, en tots els tipus de contracte, en tots els sectors d’activitat i en totes les franges d’edat. Ara bé, si s’analitza la bretxa salarial per percentils s’observa una major desigualtat entre sexes en els ingressos salarials més baixos: en el percentil 10 la bretxa és del 31,6% i en el percentil 90, del 15,7%.

Pel que fa a nacionalitats, la bretxa salarial entre les persones amb nacionalitat estrangera (18,2%) és inferior a la de les que tenen nacionalitat espanyola (20,7%). Cal destacar, però, que la bretxa salarial entre les persones de nacionalitat espanyola s’ha anat reduint al llarg dels anys, mentre que l’evolució de la bretxa salarial en la població amb nacionalitat estrangera és més irregular.

Per tipologia de contracte, les persones treballadores a temps complet encadenen un altre any de reducció de la bretxa, que es troba en el 12,1%. En canvi, en les persones que treballen a temps parcial la bretxa ha tornat a créixer el 2020 i se situa en el 5,8%. Entre les persones amb contracte indefinit, la bretxa supera el 20%, mentre que entre les que treballen amb contracte temporal la desigualtat salarial de gènere és molt minsa (1,5%).

I pel que fa als sectors professionals, les treballadores dels serveis de restauració, personals i de venda són les que pateixen una major bretxa salarial (32,3%). En canvi, les tècniques i professionals científiques i intel·lectuals mostren la més baixa d’entre els grups ocupacionals (15,9%).

Facebook
WhatsApp
Twitter

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

També et podria interessar...

Copyright © 2020 APROPEBRE | Designed by IPM Projects